La Mujer en el Espejo

22. února 2011 v 19:42

ROK V�ROBY: 2004
PREKLAD : �ENA V ZRKADLE
PO�ET DIELOV : 151
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
T�MA : MARIANA SU�REZ Y EDGAR AMAYA:
LA MUJER EN EL ESPEJO
R�Ia:   RODOLFO HOYOS
FORM�T: REMAKE
PRODUCENT :  HUGO LE�N FERRER

La Mujer en el Espejo je jednou z naj�spe�nej��ch telenoviel spolo�nosti Telemundo. Je remakeom kolumb�jskej telenovely La Mujer en el Espejo z roku 1997. Telenovelu vysielali v t�chto krajin�ch: Panama (TVN2), Venezuela (Venevisi�n), �panielsko (Antena3), Chile (La Red), Argent�na (Canal9), Kostarika (Repretel), Kolumbia (Caracol), Srbsko (FOX TV), Po�sko (TV PULS), Gruz�nsko (TV1)

22 ro�n� Juanita Soler je �kared�, no mil� diev�a, ktor� �ije so svojou matkou Reginou, b�valou modelkou, v chudobnej �tvrti ne�aleko tane�nej �koly jej krstn�ho otca Paca. Juanitin�m snom je sta� sa chemi�kou, len�e svoje �t�dia musela preru�i� k�li finan�nej situ�cii svojej rodiny. Juliane sa �ivot za�ne komplikova� vo chv�li ke� umrie jej teta Mercedes. Juliana toti� chce sp�cha� samovra�du, no v tej chv�li sa pred �ou zjav� jej m�tva teta a uk�e jej �arovn� zrkadlo, pomocou ktor�ho sa Juliana m�e premenit na kr�snu �enu. M� to v�ak h��ik, na �kared� sa premen� po z�pade slnka, no cez de� ju nik nem�e zbada� v zrkadle, preto�e by odhalili jej tajomstvo. Juliana s�hlas� s podmienkami a tak sa premen� na kr�snu Maritzu. 
Maritza za�ne pracova� ako chcemi�ka vo firme rodiny Muttiovcov, kde spozn� Marcosa, adopt�vneho syna majitela firmy Gabriela Muttiho, do ktor�ho bola v mladosti zamilovan� Regina. Marcos a Maritza sa do seba zamiluj�, no ich ��astiu nepraje ani Marcosova b�val� priatelka Xiomara a ani jeho macocha Barbara, ktorej jedin�m cielom je z�ska� obrovsk� majetok Muttiovcov. Maritzin �ivot sa za�ne komplikova�, ke� Barbrara odhal� jej tajomstvo a z�ska �arovn� zrkadlo...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama