El Rostro de Analía

22. února 2011 v 19:21

ROK VÝROBY: 2008
PREKLAD : PRAVÁ TVÁR VÁŠNE
PO�ET DIELOV : 174
TV SPOLO�NOS� : TELEMUNDO
TÉMA : VALERIE MORALES AND WAHERO - 
DOBLE VIDA
RÉ�IA: DAVID POSADA
FORMÁT: REMAKE
PRODUCENT : AURELIO VALCARCEL CARROLL

El Rostro de Analia je jednou z najúspešnejších telenoviel spolo�nosti Telemundo. Je remakeom kolumbíjskej telenovely María, María z roku 1988. telenovela El Rostro de Analía Telemundo bola jednou z najsledovanejších telenoviel, v�aka príbehu a �íslam sledovanosti sa ve�mi rýchlo predala do týchto krajín: Srbsko (Pink), Bulharsko (BTV), Panama (TVN2), Mexiko (Galavisión), Venezuela (Televen), Ekvádor (Ecuavisa), Ma�arsko (Cool), Po�sko (PULS TV), Argentína (Canal9), Albánsko (TOP TV), �ierna Hora (Pink M), Bosna a Hercegovina (Pink BH), Macedónsko (Sitel), Slovensko (TV Doma), Gruzínsko (1TV), Litva (TV3), Chorvátsko (RTL)

Mariana Andrade je krásna, mladá podnikate�ka ktorá nadovšetko miluje svoju rodinu. �aká ju však nepríjemné prekvapenie, v de� výro�ia svadby toti� odhalí �e jej man�el Daniel ju podvádza s jej sesternicou Sarou, ktorá je schopná všetkého aby získala to �o chce. Sara chce získa� všetko �o zatia� patrilo Mariane, ale najmä jej prosperujúcu firmu. Preto si pýta pomoc od svojho milenca Rickyho Montanu, ktorý Sare pris�úbi, �e odstráni Marianu. Ricky však zabitím Mariany poverí Analíu. Ricky však netuší, �e Analía sa mu chce pomsti� a jej jediným cie�om je dosta� ho do väzenia. Len�e stane sa nie�o s �ím nikto nepo�ítal, auto ktorým má Analía usmrti� Marianu nefunguje tak ako má, a tak sa v strašnej nehode zraní aj Analía aj Mariana. 
Na pomoc zraneným prichádza lekár, Armando Rivera, ktorý pri nehode nachádza len jedno obhorené telo a doklady Analíe. Pomocou klonovacej techniky sa štyry roky sna�í navráti� �ene bývalú podobu. A tak sa po rokoch Analía úplne zotavuje, no stane sa chyba. telo toti� patrilo Mariane a tak sa zo �eny z jedného d�a na druhý stane Analía, ktorá sa �ivila nájomnými vra�dami a je jednou z najh�adanejších osôb v krajine. Mariana sa však nepamätá na ni� zo svojej minulosti a rozhodne sa, �e bude cestova�po krajine, netušiac �e je hladaná osoba. V�aka vrtochom osudu sa však zamestná u svojho man�ela Daniela ako vychovávate�ka vlastnej dcéry. Mariana, teraz u� Analía si musí spomenú� na svoju minulos�, získa� naspä� lásku a pomsti� sa osobe ktorá jej zo d�a na de� zni�ila �ivot, tvár Analíe jej v istých veciach aj pomô�e, no nebude �ahké �i� s tvárou cudzej �eny... 
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama